Terms Of Service

Vilkår

Terms of Service

Disse vilkårene ("Vilkårene") regulerer bruken av tjenestene som tilbys av RedWeb.no ("vi", "oss" eller "vår") knyttet til websikkerhet og vedlikehold av WordPress-nettsider. Ved å bruke våre tjenester samtykker du i å være bundet av disse vilkårene.


1. Tjenestebeskrivelse

Vi tilbyr profesjonelle tjenester knyttet til sikkerhet og vedlikehold av WordPress-nettsider, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetskopiering, oppdateringer, fjerning av malware, og generell overvåkning av nettsidens ytelse.

2. Klientansvar

Ved å benytte deg av våre tjenester, aksepterer du at du er ansvarlig for all informasjon og innhold som er lastet opp til eller delt på din nettside. Du forstår og samtykker i at du ikke skal bruke våre tjenester til ulovlige eller upassende formål, inkludert, men ikke begrenset til, distribusjon av skadelig programvare eller ulovlig innhold.

3. Betaling og Abonnement

Du samtykker i å betale eventuelle avgifter eller abonnementsgebyrer i samsvar med gjeldende priser og betalingsplaner. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og betalingsbetingelser med rimelig varsel til deg. Abonnement vil løpe frem til vi mottar skriftelig oppsigelse.

4. Ansvarsfraskrivelse

Ved å benytte våre tjenester, samtykker du i at vi har tilgang til data på serveren din. Dette er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre tjenester effektivt. Uten denne tilgangen vil ikke våre tjenester kunne fungere som tiltenkt.

Vi garanterer ikke at våre tjenester vil være feilfrie eller tilgjengelige til enhver tid. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke våre tjenester. Dersom du ikke ønsker å gi oss tilgang til data på serveren, vil våre tjenester ikke kunne utføres.

5. Vår vedlikeholdsavtale

Ved å inngå vår vedlikeholdsavtale, sørger vi for sikkerhetskopiering og oppdateringer av CMS og plugins. Vi er dog ikke ansvarlig for tap av data i noen form. Ønsker du ikke å inngå en vedlikeholdsavtale, er du selv ansvarlig for oppdateringer og backup av ditt nettsted.

6. Immaterielle rettigheter

Alt innhold som tilbys som en del av våre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, bilder, og programvare, er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter som tilhører oss eller våre lisensgivere.

7. Endringer i Vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst. Eventuelle endringer vil bli publisert på vår nettside, og det er ditt ansvar å gjennomgå vilkårene jevnlig. Din fortsatte bruk av våre tjenester etter eventuelle endringer i vilkårene vil utgjøre din aksept av slike endringer.

8. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene, vennligst kontakt oss

Ved å fortsette å bruke våre tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av disse vilkårene