Prosentvis rabatt i Woocommerce

Er du lei av å hele tiden måtte regne ut hvilken pris du skal sette som rabatt på et produkt i Woocommerce? Hvorfor ikke bare velge hvor stor prosent produktet skal ha? Mye enklere synes nå vi.

Her deler vi en liten code snippets som du selv kan legge til ved hjelp av et code snippet plugin. Du kan benytte gratisversjonen av Code snippets, Eller ta skrittet litt lenger med et plugin vi virkelig anbefaler, WP Codebox. WP Codebox lar deg lagre code snippets i skyen, slik at du enkelt kan aktivere disse på andre nettsider i Wordpress.

add_action( 'woocommerce_product_options_pricing', 'wc_set_percentage_discount' );
 
function wc_set_percentage_discount() {
  global $product_object;
  woocommerce_wp_select(
   array(
     'id' => '_pc_discount',
     'value' => get_post_meta( $product_object->get_id(), '_pc_discount', true ),
     'label' => 'Rabatt %',
     'options' => array(
      '0' => '0',
      '10' => '10',
      '15' => '15',
      '20' => '20',
      '25' => '25',
      '30' => '30',
      '35' => '35',
      '40' => '40',
      '45' => '45',
      '50' => '50',
      '55' => '55',
      '60' => '60',
      '65' => '65',
      '70' => '70',
      '75' => '75',
      '80' => '80',
      '85' => '85',
      '90' => '90',
      '95' => '95',
     ),
   )
  );
}
 
add_action( 'save_post_product', 'wc_save_percentage_discount' );
  
function wc_save_percentage_discount( $product_id ) {
  global $typenow;
  if ( 'product' === $typenow ) {
    if ( defined( 'DOING_AUTOSAVE' ) && DOING_AUTOSAVE ) return;
   if ( isset( $_POST['_pc_discount'] ) ) {
      update_post_meta( $product_id, '_pc_discount', $_POST['_pc_discount'] );
    }
  }
}
 
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'wc_alter_price_display', 9999, 2 );
 
function wc_alter_price_display( $price_html, $product ) {
  if ( is_admin() ) return $price_html;
  if ( '' === $product->get_price() ) return $price_html;
  if ( get_post_meta( $product->get_id(), '_pc_discount', true ) && get_post_meta( $product->get_id(), '_pc_discount', true ) > 0 ) {
    $orig_price = wc_get_price_to_display( $product );
    $price_html = wc_format_sale_price( $orig_price, $orig_price * ( 100 - get_post_meta( $product->get_id(), '_pc_discount', true ) ) / 100 );
  }
  return $price_html;
}
 
add_action( 'woocommerce_before_calculate_totals', 'wc_alter_price_cart', 9999 );
 
function wc_alter_price_cart( $cart ) {
  if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX' ) ) return;
  if ( did_action( 'woocommerce_before_calculate_totals' ) >= 2 ) return;
  foreach ( $cart->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item ) {
    $product = $cart_item['data'];
   if ( get_post_meta( $product->get_id(), '_pc_discount', true ) && get_post_meta( $product->get_id(), '_pc_discount', true ) > 0 ) {
      $price = $product->get_price();
      $cart_item['data']->set_price( $price * ( 100 - get_post_meta( $product->get_id(), '_pc_discount', true ) ) / 100 );
   }
  }
}

Slik ser det ut

Du får en enkel dropdown meny hvor du enkelt velger antall prosent avslag produktet skal ha. Du kan forsåvidt endre koden, slik at du kan legge til flere valg eller redusere antallet. Det er ikke gitt att alle butikker kan gi produktene sine opp til 95% avslag 

Prosenter i woocommerce